Habarri
Polityka prywatności

Habarri Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI i PLIKÓW COOKIES

z dnia 30 października 2019

 

DEFINICJE

1. Habarri – spółka Habarri Sp. z o.o.  działająca i w oparciu o postanowienia kodeksu spółek handlowych prowadząca działalność gospodarczą za pomocą stron internetowych pod adresami: www.habarri.pl, www.habarri.eu, www.sklep.habarri.pl, www.sklep.habarri.eu, www.miniaturowedomki.pl

2. Serwis – strona internetowa należąca do Habarri i działająca pod adresem www.habarri.pl, www.habarri.eu, www.miniaturowedomki.pl 

3. Sklep – strona internetowa należąca do Habarri i działająca pod adresem www.sklep.habarri.pl, www.sklep.habarri.eu, www.miniaturowedomki.pl, umożliwiająca Użytkownikom nabywanie produktów oferowanych przez Habarri sp. z o.o.

Z Polityką Prywatności i Plików Cookies Habarri należy zapoznać się przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu i Sklepu. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu i Sklepu oznacza akceptacje niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

ROZDZIAŁ I – POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu i Sklepu jest Habarri Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-248), ul. Jana Kazimierza 60/215, wpisana do wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000800245, NIP 5252802492, REGON 384169431, kapitał zakładowy 160.000,00 (sto sześćdziesiąt tysięcy 00/100) zł w pełni opłacony („Spółka”).

 

2. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane w ramach funkcjonowania Serwisu i Sklepu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Polityce Prywatności i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), jak również z innymi aktami prawnymi, uzupełniającymi lub zastępującymi powyższe regulacje.

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości korzystania z Serwisu i Sklepu w ramach oferowanych funkcjonalności. Dane Użytkownika mogą być przetwarzane:

1. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Habarri Sp z o. o., w szczególności takich jak:

a) zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Serwisu i Sklepu,

b) poprawa jakości świadczonych usług,

c) dopasowanie usług do Użytkownika,

d) ochrona praw i dochodzenia roszczeń,

e) działań marketingowych, w tym po uzyskaniu odrębnej zgody na kontakt telefoniczny lub mailowy.

2. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Habarri Sp. z o.o., w szczególności: rozwój działalności i marketing;

3. w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

4. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO).

2. Dodatkowo, podstawą prawną przetwarzania danych jest:

a) zgoda Użytkownika na:

i. marketing telefoniczny,

ii. otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

b) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Habarri (art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO).

c) konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Habarri, w szczególności: rozwój działalności i marketing (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO),

d) konieczność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Habarri (w szczególności zapewnienie bezpieczeństwa, rozwoju i optymalnego funkcjonowania Serwisu i Sklepu, poprawa jakości świadczonych usług, lepsze dopasowanie usług do Użytkownika, ochrona praw i dochodzenie roszczeń, marketing) (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO).

 

5. Odbiorcy danych osobowych

Spółka może udostępnić dane osobowe następującym odbiorcom - wybranym podwykonawcom świadczącym usługi pomocnicze, jak:

a) usługi księgowe,

b) usługi prawne,

c) usługi kurierskie i pocztowe,

d) usługi informatyczne, itp.;

3. podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na mocy przepisów prawa.

 

6. Przetwarzane dane

1. Użytkownicy Serwisu pozostają anonimowi i tylko od decyzji Użytkownika zależy czy, kiedy i w jakim zakresie Habarri gromadzić będzie ich dane. Gromadzenie danych może wynikać z funkcjonowania:

a) plików „cookies” i technologii kontrolujących ruch,

lub

b) rejestracji Użytkownika i korzystania z konta Użytkownika w Sklepie.

2. W ramach Sklepu przetwarzane są następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres dostawy,

d) adres e-mail,

e) numer telefonu,

f) hasło i login (dane dostępowe).

3. Dane Użytkownika Sklepu są gromadzone w zakresie przeprowadzanych przez niego transakcji.

 

7. Prawa przysługujące Użytkownikowi

1. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych,

b) sprostowania tych danych,

c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania i ich przeniesienia,

e) wniesienia skargi do organu nadzoru.

2. W zakresie, w jakim przetwarzanie oparte jest o realizację celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Habarri Sp. z o.o. lub odbiorców tych danych, użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.

 

8. Czas przetwarzania danych osobowych

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym Użytkownik korzysta z Serwisu. Dodatkowo, dane będą przechowywane przez okres, w którym są rozstrzygane ewentualne roszczenia lub takie roszczenia mogłyby powstać, a nie uległy przedawnieniu.

 

9. Konieczność przetwarzania danych osobowych

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i tym samym korzystania z Serwisu.

 

ROZDZIAŁ II – POLITYKA PLIKÓW COOKIES

10. Pliki „cookies” i inne technologie kontrolujące ruch

1. W ramach użytkowania Serwisu zbierane są dane w zakresie, jaki wynika z zakresu korzystania z Serwisu (informacje o dokonywanych czynnościach) poprzez wykorzystanie plików „cookies” oraz innych technologii służących do kontroli ruchu.

2. Pliki „cookies” są plikami tekstowymi, które mogą być przechowywane przez przeglądarki internetowe w pamięci komputera lub innego urządzenia używanego przez Internautę. W plikach „cookies” zapisywane są informacje niezbędne do prawidłowego działania serwisów internetowych, w szczególności tych, które wykorzystują mechanizmy autoryzacji. Zadaniem takich plików jest zapewnienie poprawnego funkcjonowania Serwisu i Sklepu oraz usług dostępnych za ich pośrednictwem, zwłaszcza usług dostępnych po zalogowaniu. Pliki „cookies” pozwalają także na monitorowanie aktywności użytkowników Serwisu i Sklepu.

3. Rozpoczynając korzystanie z Serwisu i Sklepu, Użytkownik wyraża dobrowolną zgodę na otrzymywanie unikalnych plików „cookies”, które będą zapisywane w pamięci jego komputera lub innego urządzenia przez co zapewniają mu poprawne działanie witryny. Pliki takie mogą być generowane i zapisywane w pamięci urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika.

4. Pliki „cookies” wykorzystywane przez Serwis i Sklep gromadzą informacje o Użytkownikach w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu poprawy jakości świadczonych usług i ich dopasowania do Użytkownika.

5. Sklep i Serwis wykorzystują następujące pliki typu „cookies”:

a) sesyjne – obecne w przeglądarce i urządzeniu do czasu opuszczenia strony,

b) stałe – pozostające w przeglądarce i urządzeniu wg parametrów pliku lub do momentu ich ręcznego usunięcia. Generowane lub aktualizowane przy każdorazowej wizycie w serwisie.

6. Każdy Użytkownik Serwisu i Sklepu ma prawo sprzeciwić się umieszczaniu plików „cookies” w pamięci swojego urządzenia. Opcja wyłączenia tego mechanizmu, jest dostępna w każdej przeglądarce internetowej. Przy podejmowaniu takiej decyzji należy jednak zwrócić uwagę, że brak akceptacji plików tego typu może ograniczyć lub uniemożliwić poprawne korzystanie z Serwisu i jego usług. Pod poniższymi linkami znajdują się informacje o sposobie zmiany ustawień obsługi plików „cookies” w najbardziej popularnych przeglądarkach:

a) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie%20i%20wyłączanie%20obsługi%20ciasteczek

b) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

d) Microsoft Egde: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies

e) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/

f) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 

11. Pozostałe technologie kontrolujące ruch

W zakresie działań realizowanych przez Habarri wykorzystywane są także następujące technologie:

1. Google Analytics – narzędzie służące analizie zagregowanych danych anonimowych. Szczegółowe dane na temat Google Analitycs dostępne są na stronie https://www.google.com/analytics/ . Narzędzie umożliwia Użytkownikowi jego wyłączenie, co jest opisane pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

2. Google AdWords – narzędzie służące pomiarowi skuteczności reklam oraz targetowaniu wg odwiedzonych URL, czyli adresów wskazujących położenie strony www w Internecie. Szczegółowe dane na temat Google AdWords dostępne są na stronie https://adwords.google.com/intl/pl_pl/home/

Użytkownik może wyłączyć to narzędzie zgodnie w opisem: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl .

 

12. Media społecznościowe

1. Serwis wykorzystuje media społecznościowe poprzez umieszczenie w nim hiperłączy (odnośników, linków) pozwalających użytkownikowi – poprzez kliknięcie w link – na przeniesienie się na określoną stronę internetową:

a) Facebook,

b) LinkedIn,

c) YouTube,

d) Twitter,

e) Instagram.

2. Sklep i Serwis wykorzystuje także wtyczkę (plug-in) portalu Facebook, znajdującą się w przycisku „Like-Buton”. Kliknięcie tego przycisku (łącza) powoduje automatyczne nawiązanie połączenia z Facebook’iem i polubienie Habarri na Facebooku. Ponadto, kliknięcie przycisku „Like-Button” w sytuacji kiedy jest się zalogowanym do serwisu Facebook, umożliwia połączenie treści Sklepu i Serwisu Habarri z jej profilem w serwisie Facebook. W efekcie Facebook może przyporządkować wejście na konto Habarri w ramach serwisu Facebook. Więcej szczegółów znajduje się w Polityce Prywatności Facebook pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/policy.php . Serwis Facebook, należy do Facebook Inc. z siedzibą przy 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

 

13. Hiperłącza do stron osób i firm trzecich

1. Na potrzeby Użytkowników Serwisu mogą być umieszczone hiperłącza (linki, odnośniki) prowadzące do innych witryn. Celem Habarri jest wybranie tylko tych stron internetowych, w zakresie których istnieje przekonanie, że są użyteczne i spełniają wysokie standardy. Niezależnie od tego założenia, Habarri nie może zagwarantować odpowiednich standardów każdej strony internetowej, do której odsyła Sklep i Serwis, jak również Habarri nie ponosi odpowiedzialności za materiały znajdujące się w innych serwisach.

2. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, że strony internetowe firm i osób trzecich, których hiperłącza są umieszczone w Serwisie Habarri mogą zbierać od Użytkowników informacje umożliwiające identyfikację. Zasady postępowania z takimi informacjami nie są objęte niniejszą Polityką Prywatności. Każdorazowo, Użytkownik łączący się z inną strona internetową powinien zapoznać się z obowiązującą na niej polityką prywatności zanim wyrazi dobrowolną zgodę na przekazanie informacji umożliwiających jego identyfikację.

 

14. Zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu i Serwisu oraz środki techniczne dostępne Użytkownikom w celu ich zminimalizowania

1. Habarri zapewnia, iż dokłada starań, aby dane przekazane przez Użytkowników były gromadzone i przetwarzane z zachowaniem należytej ostrożności, w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa. Habarri wdraża środki mające na celu zabezpieczenie danych osobowych przed utratą, niewłaściwym użyciem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, modyfikacją i zniszczeniem. Wszelkie dane dotyczące Użytkownika korzystającego z konta przesyłane za pośrednictwem sieci Internet są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu HTTPS.

2. Pomimo podejmowanych działań, korzystanie ze Sklepu i Serwisu jest związane z typowymi ryzykami związanymi z działalnością internetową, jak np.:

a) działaniem szkodliwego oprogramowania (np. wirusy, malware),

b) możliwością uzyskania dostępu do danych Użytkownika i danych zawartych na jego koncie przez osoby niepowołane,

c) możliwością wysyłania fałszywych wiadomości lub powstania fałszywych stron przypominających Serwis Habarri, służących do wyłudzenia danych Użytkownika, w tym hasła,

d) możliwością przechwytywania danych przesyłanych siecią internetową.

3. W celu minimalizacji skutków materializacji powyższych ryzyk, zalecane jest stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu, zgodnie z zasadą ograniczonego zaufania.

4. Należy korzystać ze zweryfikowanych sieci i urządzeń. W miarę możliwości należy korzystać z:

a) zaufanych sieci dostępu do Internetu, a zwłaszcza unikać sieci publicznych, do których dostęp ma wiele osób lub osoby niezidentyfikowane (np. publiczne sieci Wi-Fi),

b) zaufanych, posiadanych przez niego, zabezpieczonych urządzeń (komputer, laptop, tablet, smartfon/telefon komórkowych) np. poprzez stosowanie oprogramowania antywirusowego, odpowiednio skonfigurowanej zapory sieciowej, jak również zabezpieczenie przesyłania danych za pomocą takiego urządzenia (np. za pomocą usług VPN).

5. Należy otwierać tylko zweryfikowane treści. Bezpieczne logowanie do Sklepu wymaga sprawdzenia czy wywołano właściwą stronę:

a) nie zaleca się, aby logowanie do Sklepu odbywało się z wyników wyszukiwania wyszukiwarki internetowej,

b) protokół połączenia oraz adres Serwisu i Sklepu powinien być zweryfikowany:

i. adres strony z logowaniem do Sklepu powinien rozpoczynać się od „https://” – co oznacza połączenie za pomocą szyfrowanego protokołu i zwykle jest symbolizowane przez znak zamkniętej kłódki, po której występuje nazwa „Habarri Sp. z o.o.”. Należy także sprawdzić, czy kliknięcie w znak zamkniętej kłódki prowadzi do okna przeglądarki zawierającego informacje o połączeniu i aktualności certyfikaty bezpieczeństwa.

ii. Należy sprawdzić czy wykorzystywana przez Użytkownika przeglądarka internetowa uznaje połączenie za bezpieczne, czy certyfikat bezpieczeństwa jest ważny i czy wyświetlane przez przeglądarkę informacje o certyfikacie odnoszą się do Habarri.

c) Należy weryfikować źródło otrzymywanych wiadomości e-mail, linków oraz adresy do których rzeczywiście prowadzą przesyłane linki faktycznie.

d) Należy zwracać szczególną uwagę na rzetelność hiperlinków prowadzących do stron takich jak np. strona logowania, potwierdzenie danych itd., otrzymywanych w wiadomościach e-mail, za pośrednictwem komunikatorów itd. Habarri w wiadomościach e-mail nigdy nie prosi o podawanie haseł, loginów oraz innych informacji wystarczających do uzyskania kontroli nad kontem, ani nie zamieszcza odnośników do stron wymagających podania takich informacji.

6. Należy korzystać wyłącznie z właściwych narzędzi:

a) zaleca się używać oprogramowania (programów, aplikacji itd.) pochodzącego z oficjalnych źródeł, co zwłaszcza dotyczy wykorzystywanej przeglądarki internetowej, jako podstawowego narzędzie umożliwiającego dostęp zasobów sieci

b) należy stosować narzędzia zapobiegające działaniu szkodliwego oprogramowania.

c) należy aktualizować używane oprogramowanie, szczególnie w zakresie aktualizacji systemów bezpieczeństwa.

d) odradza się stosowania nieoficjalnych i niezweryfikowanych narzędzi i kanałów dostępu do określonych treści i usług (szczególnie nakładek, plug-in’ów i wtyczek).

7. Hasła do logowania powinny być silne i niepowtarzalne, składające się przynajmniej z ośmiu znaków, w tym dużych liter, cyfr oraz symboli specjalnych.

 

15. Własność intelektualna

1. Treści oraz inne dobra niematerialne opublikowane w Sklepie i Serwisie są chronione przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 6 czerwca 2019 roku Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ) ) oraz innych ustaw kształtujących ochronę praw własności intelektualnej.

2. Użytkownik Sklepu i Serwisu ma prawo do pobrania, drukowania materiałów i treści udostępnionych poprzez Serwis, pod warunkiem korzystania z nich w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Rozpowszechnianie materiałów pochodzących ze Sklepu i Serwisu bez uzyskania odrębnej zgody Habarri jest niedopuszczalne.

 

16. Zmiany i publikacje

Aktualna wersja Polityki Prywatności i Plików Cookies jest publikowana na stronie www.habarri.pl oraz sklep.habarri.pl.

 

17. Kontakt

1. Pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności lub zasad korzystania z serwisu należy kierować na adres: kontakt@habarri.pl.

2. Sprawy związane z ochroną danych osobowych należy kierować pod adres e-mail: iod@habarri.pl do wyznaczonego przez Habarri Inspektora Ochrony Danych.

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium